ទាក់ទង​មក​ពួក​យើង

ក្រុមហ៊ុនផលិតផ្លាស្ទិកដុងហ្គួនរ៉ាហ្វាង។


អាស័យដ្ឋានៈទេ។ ៤៣២, ផ្លូវកណ្តាលហ្សេនហៃ, ផ្លូវ Luotuo, ស្រុក Zhenhai, ទីក្រុង Ningbo, Zhejiang ប្រទេសចិន

ទូរស័ព្ទ៖+ ៨៦-១៨៦៨១០៦៧៧៨៨

ទំនាក់ទំនង: Doris Wang

ទូរស័ព្ទ៖0769-87380797

អ៊ីមែល៖liuyanping@gdplasticmold.com

គេហទំព័រ៖https://www.gdplasticmold.com/


បញ្ជូនសំណួរ